Zapanuj nad chaosem dzięki oprogramowaniu Novell File Management Suite

Zarządzanie pamięcią masową to poważna sprawa! Dla niektórych szokującą może się okazać informacja, że nawet 80 procent danych cyfrowych to dane „nieustrukturyzowane”, czyli dane w postaci plików, które zostały zapisane przez użytkowników. Co więcej, ten odsetek każdego roku zwiększa się o przerażające 60 procent. Dane tego rodzaju rozprzestrzeniają się niemal jak chwasty, a panowanie nad nimi stało się dziś bardziej kosztowne, czasochłonne i skomplikowane niż kiedykolwiek wcześniej.

Oprogramowanie Novell File Management Suite to pierwsze rozwiązanie, które zapewnia firmom maksimum korzyści dzięki zarządzaniu plikami w pamięci masowej. Pomaga zapanować nad chaosem poprzez inteligentne zarządzanie przechowywaniem plików w oparciu o role użytkowników oraz odpowiednio dostosowane zbiory reguł biznesowych. Continue reading

Pakiety NOWS. Kompletna alternatywa dla: NetWare, Windows, Exchange i SharePoint – taniej o 60%, a dla edukacji 19Euro/licencje.

Niezależnie od tego, czy uaktualniasz sieć NetWare (koniec wsparcia minął w marcu 2010!), chcesz porzucić stare Windowsy, czy potrzebujesz po prostu nowej, bezpiecznej sieci, poczty lub narzędzi do zarządzania komputerami, warto rozważyć zakup kompletnego zestawu Novell Open Workgroup Suite.

Najważniejsze informacje o promocyjnych zestawach NOWS

Pakiet NOWS jest idealnym rozwiązaniem do obsługi sieci, poczty email i pracy grupowej. Stanowi alternatywę dla oprogramowania Microsoft Windows Server 2008, Exchange Server 2007 i SharePoint Server pod względem funkcjonalnym, jak również cenowym.

Promocyjny pakiet oprogramowania NOWS zawiera następujące elementy:

* Open Enterprise Server 2 (zawiera również NetWare 6.5) – System sieciowy z jądrem SUSE Linux Enterprise Server 10 oraz zaimplementowanymi usługami katalogowymi eDirectory oraz usługami Domain Services for Windows umożliwiającymi uwierzytelnianie do systemu z wykorzystaniem zarówno eDirectory, jak i mechanizmów Active Directory. W ramach Open Enterprise Server 2 (OES2) dostarczany jest również system NetWare 6.5, w wersji do uruchomienia samodzielnego serwera lub serwera wirtualnego na bazie mechanizmów wirtualizacji XEN wszytych w OES2. System OES2 zapewnia obsługę i zarządzanie klastrami oraz budowę rozwiązania Data Recovery Center. Wraz z Novell Open Enterprise Server 2 otrzymuje się – oprócz mechanizmów wirtualizacji serwerów (NetWare 6.5, SUSE Linux Enterprise Server, MS Windows 2003/2008), technologię dynamicznego zarządzania pamięcią masową (Dynamic Storage) i wiele innych nowatorskich rozwiązań zwiększających prostotę wdrożenia i eksploatacji oraz zgodność interoperacyjną.
* SUSE Linux Enterprise Server 10 – system serwerowy będący częścią oprogramowania Open Enterprise Server 2. Umożliwia uruchamianie aplikacji, komercyjnych baz danych (Oracle, DB2, Sybase, inne) oraz opartych o otwarte oprogramowanie.
* ZENworks 10 Configuration Management Standard – najnowsza wersja pakietu do zarządzania serwerami i komputerami osobistymi z systemem MS Windows włącznie z wersją Vista.
* ZENworks Linux Management – najnowsza wersja pakietu do zarządzania serwerami i komputerami osobistymi z systemem Linux.
* GroupWise 8 PL — zaawansowane rozwiązanie do komunikacji i pracy grupowej. Dostarcza usługi serwera poczty elektronicznej, wspólnego kalendarza, wspólnych folderów, zadania, obsługa i zarządzanie dokumentami, prosty workflow. GroupWise 8 umożliwia budowę systemów klastrowych oraz obsługę urządzeń mobilnych. System zapewnia dodatkowo dostęp do informacji za pomocą przeglądarki internetowej oraz komunikację on-line za pomocą zawartego w GroupWise 8 komunikatora (GroupWise Messanger)
* GroupWise Mobile Server – zaawansowane oprogramowanie do komunikacji bezprzewodowej realizowane we współpracy z firmą Nokia. Umożliwia bezprzewodową wymianę informacji (poczta, spotkania, zadanie) pomiędzy GroupWise i najszerszą obecnie gamą urządzeń przenośnych i telefonów od różnych producentów.
* OpenOffice 3 dla MS Windows – pakiet aplikacji biurowych, edycja Novella, dla stacji MS Windows. OpenOffice.org Novell Edition umożliwia pracę z plikami w formatach MS Word i MS Excel stanowiąc alternatywę dla droższego zestawu MS Office.
* SUSE Linux Enterprise Desktop 10 system operacyjny dla stacji roboczych i notebooków zawierający również oprogramowanie biurowe OpenOffice.org (edycja Novella).

Promocyjny zestaw NOWS można również kupić wraz z oprogramowaniem Novell Teaming

* Novell Teaming służy do wspomagania pracy zespołowej i oparty jest na narzędziach webowych, co umożliwienia efektywną współpracę grup pracowników bez względu na miejsce ich przebywania. Tworzenie wirtualnych przestrzeni roboczych dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej umożliwia tworzenie sieci społecznościowej w firmie. Pracownicy mogą współdzielić wiedzę, tworzyć blogi firmowe, grupy dyskusyjne. Novell Teaming zwiększa produktywność zespołów, ułatwiając tworzenie, współdzielenie, modyfikowanie i zarządzanie informacją.

Licencjonowanie NOWS Continue reading

Urząd Miasta w Kamiennej Górze postawił na integrację.

„Integracja systemowa

Urząd Miasta w Kamiennej Górze realizuje projekt pn. „Integracja systemowa – wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra, instalacja i integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta”. Całkowita wartość projektu wynosi 368 438,78 zł, z czego 313 134,78 zł to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, natomiast 55 302,42 zł to wkład własny gminy.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest instalacja nowej sieci strukturalnej wewnątrz Urzędu Miasta oraz podłączenie do niej zakupionych wcześniej serwerów wraz z oprogramowaniem z usługami takimi jak Novell GroupWise i Novell ZenWorks. Są to systemy niezbędne do zapewnienia pracownikom urzędu wygodnego i przede wszystkim szybkiego dostępu do informacji, co znacznie podniesie skuteczność pracy.

Kolejnym etapem realizowanego projektu jest wdrożenie i integracja powstałego systemu do elektronicznego obiegu dokumentów wraz z podłączeniem do elektronicznej skrzynki podawczej (EBOI). Ułatwi to kontakt urzędnik-petent oraz w dużym stopniu wpłynie na rozwój społeczeństwa informatycznego w naszym mieście.

Wszystko to przyczyni się do ujednolicenia i integracji systemów takich jak ewidencja ludności, księgowość czy USC. Integracja wpłynie na przyspieszenie pracy całego urzędu, a co za tym idzie – skróci czas realizacji spraw administracyjnych. Planowane jest również postawienie kiosków internetowych, czyli ogólnodostępnych punktów informacji.

Nad bezpieczeństwem całości będzie czuwać zakupione wcześniej oprogramowanie antywirusowe oraz tzw. zasilanie awaryjne. Wszystkie te elementy, czyli sprawna, szybka i nowoczesna sieć zabezpieczona przed wirtualnymi i fizycznymi zagrożeniami przyczyni się do pozbawionego problemów zarządzania i wprowadzania zarówno już istniejących, jak i planowanych e-usług.

Rzeczowe zakończenie projektu nastąpi 31.08.2010 r.” link do strony z oryginałem.

Informacje o firmie Novell Continue reading