Wiodący producent snowboardów eliminuje przestoje, dokonując płynnej migracji na platformę linuksową od Novella (i osiąga założoną niezawodność na poziomie 99,999 procent…)

Novell poinformował, że firma Burton Corporation, wiodący w świecie producent snowboardów,

szybka deska do śniegu

przeniosła swoje newralgiczne aplikacje z systemu UNIX na SUSE Linux Enterprise Server firmy Novell. Celem było ograniczenie przestojów i obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji serwerów o 80 procent.

Firma Burton dokonała migracji do SUSE Linux Enterprise Server już w 2008 r. Eksploatowana wcześniej platforma miała częste przestoje, co w znacznym stopniu zakłócało pracę firmy. Po ustaleniu, że modernizacja systemu UNIX wiązała by się z bardzo wysokimi kosztami, firma wybrała system SUSE Linux Enterprise Server jako stabilną, niezawodną platformę dla wykorzystywanych środowisk SAP i Oracle.
„Jednym z najistotniejszych czynników branych pod uwagę przy wyborze SUSE Linux Enterprise Server była konieczność posiadania platformy linuksowej certyfikowanej przez SAP” – mówi Bill York, starszy administrator systemu Linux w firmie Burton. „Choć sami snowboardziści nie unikają ryzyka, to jednak nasza firma nie może sobie na to pozwolić, gdy chodzi o newralgiczne systemy, które muszą być dostępne non-stop. Od chwili momentu przejścia na SUSE Linux Enterprise Server przestoje przestały być naszym problemem.”

Firma Burton dokonała migracji wszystkich swoich newralgicznych systemów na serwery Dell z systemem SUSE Linux Enterprise Server – dotyczyło to aplikacji SAP ERP, Business Intelligence, CRM, Enterprise Portal, a także systemów Oracle. Obecnie firma planuje wykorzystać wbudowane w SUSE Linux mechanizmy wirtualizacyjne Xen w celu zmniejszenia liczby serwerów fizycznych i umożliwienia szybkiej adaptacji do zmieniających się obciążeń serwerów. Możliwość szybkiego uruchamiania wirtualnych serwerów znacznie ułatwi informatykom dodawanie nowych aplikacji w miarę potrzeb. Serwery wirtualne pozwolą również tworzyć lepsze środowiska do rozwijania i testowania aplikacji na posiadanym już sprzęcie.

„Migracja odbyła się znacznie sprawniej, niż przypuszczaliśmy” – powiedział York. „Mieliśmy raptem parę problemów implementacyjnych. Nasz personel z łatwością przeniósł się ze środowiska UNIX i to bez dodatkowych szkoleń. SUSE Linux Enterprise Server jest o wiele prostszy do administrowania za pomocą zawartego w nim narzędzia YaST, możemy też wreszcie bez kłopotu zdążyć z implementacją uaktualnień związanych z bezpieczeństwem.”

Przenosząc aplikację z systemu HP-UX pracującego na nietypowym sprzęcie na platformę SUSE Linux Enterprise Server pracującą z kolei na standardowych serwerach, firma Burton znacznie ograniczyła całkowite koszty posiadania serwerów uwalniając spore fundusze na inne inwestycje. Możliwość wykorzystania aplikacji open source pozwala dodatkowo obniżyć wydatki na oprogramowanie.

Przeniesienie newralgicznych środowisk SAP i Oracle do SUSE Linux Enterprise Server pozwoliło firmie Burton obniżyć wszelkie koszty związane z serwerami o ponad 80 procent w stosunku do używanego wcześniej rozwiązania. Możliwość wykorzystania standardowych serwerów wiązała się nie tylko z niższymi kosztami sprzętu, ale i umożliwiła zmniejszenie zużycia energii o 30 procent.

Dodatkowo zastosowanie SUSE Linux Enterprise Server pozwoliło ograniczyć pracochłonność i koszt administrowania o 40 procent. Prostsze administrowanie i wysoka dyspozycyjność systemów przełożyły się na zmniejszenie ilości czasu poświęcanego na wsparcie użytkowników o 25 procent. O ile w przypadku poprzedniego środowiska ERP przestoje były rzeczą normalną, nowa implementacja osiąga założoną niezawodność na poziomie 99,999 procent.

Comments are closed.