Urząd Miasta w Kamiennej Górze postawił na integrację.

„Integracja systemowa

Urząd Miasta w Kamiennej Górze realizuje projekt pn. „Integracja systemowa – wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra, instalacja i integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta”. Całkowita wartość projektu wynosi 368 438,78 zł, z czego 313 134,78 zł to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, natomiast 55 302,42 zł to wkład własny gminy.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest instalacja nowej sieci strukturalnej wewnątrz Urzędu Miasta oraz podłączenie do niej zakupionych wcześniej serwerów wraz z oprogramowaniem z usługami takimi jak Novell GroupWise i Novell ZenWorks. Są to systemy niezbędne do zapewnienia pracownikom urzędu wygodnego i przede wszystkim szybkiego dostępu do informacji, co znacznie podniesie skuteczność pracy.

Kolejnym etapem realizowanego projektu jest wdrożenie i integracja powstałego systemu do elektronicznego obiegu dokumentów wraz z podłączeniem do elektronicznej skrzynki podawczej (EBOI). Ułatwi to kontakt urzędnik-petent oraz w dużym stopniu wpłynie na rozwój społeczeństwa informatycznego w naszym mieście.

Wszystko to przyczyni się do ujednolicenia i integracji systemów takich jak ewidencja ludności, księgowość czy USC. Integracja wpłynie na przyspieszenie pracy całego urzędu, a co za tym idzie – skróci czas realizacji spraw administracyjnych. Planowane jest również postawienie kiosków internetowych, czyli ogólnodostępnych punktów informacji.

Nad bezpieczeństwem całości będzie czuwać zakupione wcześniej oprogramowanie antywirusowe oraz tzw. zasilanie awaryjne. Wszystkie te elementy, czyli sprawna, szybka i nowoczesna sieć zabezpieczona przed wirtualnymi i fizycznymi zagrożeniami przyczyni się do pozbawionego problemów zarządzania i wprowadzania zarówno już istniejących, jak i planowanych e-usług.

Rzeczowe zakończenie projektu nastąpi 31.08.2010 r.” link do strony z oryginałem.

Informacje o firmie Novell

Novell, Inc. (Nasdaq: NOVL) jest dostawcą oprogramowania i usług odznaczających się najwyższą jakością, możliwościami i innowacyjnością. Produkty te pozwalają na integrację i współdziałanie środowisk linuksowych z zamkniętymi rozwiązaniami innych firm. Oferta Novella obejmuje też szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań do zarządzania informatyką, pomagających klientom z całego świata ograniczać koszty, złożoność i ryzyko. Dostarczane przez firmę Novell oprogramowanie infrastrukturalne i ekosystem partnerów umożliwiają harmonijną integrację zróżnicowanych środowisk informatycznych, zapewniając optymalną współpracę ludzi i techniki. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com.

Novell jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Novell Inc. w USA i innych krajach. *Wszelkie inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Comments are closed.