Nowy ZENworks 11 SP2 pozwala z jednej konsoli administrować i zabezpieczać komputery Mac, Linux i Windows

Firma Novell poinformowała o dostępności Novell ZENworks 11 Support Pack 2. Nowa wersja ZENworks, wyposażona w zintegrowane funkcje zarządzania komputerami Mac, oferowana będzie także z mechanizmem pełnego szyfrowania dysków ZENworks Full Disk Encryption (FDE) w ramach dwóch nowych zestawów oprogramowania. Rozwiązanie Novella należy tym samym do nielicznych na rynku, które umożliwia zarządzanie w jednej sieci różnorodnymi platformami (Windows, Linux, Mac) i korzystanie z jednej konsoli do wdrożenia złożonych polityk bezpieczeństwa. ZENworks 11 Support Pack 2 potrafi eliminować zagrożenia dla bezpieczeństwa bez utrudniania użytkownikom dostępu do zasobów lub ograniczania ich produktywności.

Według ostatnich badań firmy Forrester (Forrester Research, „Apple Infiltrates The Enterprise And Reshapes The Markets For Personal Devices At Work”, Frank Gillett, 26 stycznia 2012 r.), 46 procent korporacji – przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 pracowników – zadeklarowało wyposażenie pracowników w komputery Mac, co oznacza wzrost o ponad połowę w ciągu dwóch lat. ZENworks 11 Support Pack 2 umożliwia całościowe podejście do zarządzania urządzeniami Mac w przedsiębiorstwie. Nowa wersja zapewnia ich obsługę za pomocą Remote Management for Mac, Asset Management for Mac, Mac-OSX Patching i Mac Bundles. ZENworks 11 Support Pack 2 wyróżnia się prostotą i elastycznością zarządzania urządzeniami reprezentującymi różnorodne platformy.

 

Dzięki wbudowanym mechanizmom, obejmującym zarządzanie zasobami, konfiguracją, aktualizacjami i bezpieczeństwem punktów końcowych, a teraz również pełne szyfrowanie dysków, ZENworks 11 Support Pack 2 na bieżąco dostosowuje ustawienia bezpieczeństwa do miejsca pobytu i roli użytkownika. Gdy w jednym z działów firmy pojawia się problem, rozwiązanie pozwala go opanować i zapewnić firmie bezpieczeństwo bez zakłócania pracy innych pracowników.

Do najważniejszych nowości ZENworks 11 Support Pack 2 należą:

  • ZENworks Full Disk Encryption: Znakomicie upraszcza wdrożenie pełnego szyfrowania dysków i zarządzanie nim, łącznie ze scentralizowanym zarządzaniem kluczami i obsługę zarówno sprzętowego, jak programowego pełnego szyfrowania dysków.
  • Zintegrowane zarządzanie komputerami Mac: Umożliwia objęcie komputerów Mac zarządzaniem za pomocą tych samych, dobrze znanych narzędzi, wykorzystywanych w środowiskach Windows i Linux; obejmuje to zdalne sterowanie, zautomatyzowane instalowanie i aktualizowanie oprogramowania oraz zarządzanie zasobami.
  • Novell Endpoint Protection Suite: Pakiet rozwiązań bezpieczeństwa, stanowiący uzupełnienie pakietu Novell Endpoint Lifecycle Management Suite. Zawiera rozwiązanie ZENworks Full Disk Encryption oraz ceniony i nagradzany produkt ZENworks Endpoint Security Management z opcjonalnym abonamentem ZENworks Patch Management – wszystko w promocyjnych cenach.
  • Novell Total Endpoint Management Suite: Kompleksowy pakiet narzędzi, ułatwiających zarządzanie produktywnością i bezpieczeństwem pracowników; stanowi połączenie pakietów Novell Endpoint Lifecycle Management Suite i Novell Endpoint Protection Suite w jedną ofertę.

– „Do najważniejszych wyzwań, którym muszą podołać firmy, należą te związane z bezpieczeństwem poufnych danych i regulującymi te kwestie przepisami. W związku z tym rozwiązania do zarządzania punktami końcowymi muszą gwarantować ścisłą zgodność z wymogami przepisów i obowiązujących standardów, a jednocześnie zapewniać elastyczność konieczną dla zachowania produktywności użytkowników. Wszystko to nie powinno prowadzić do zwiększania kosztów. Rozwiązanie ZENworks zostało stworzone z uwzględnieniem powyższych kryteriów.

Udostępniając ZENworks 11 Support Pack 2 spełniamy naszą obietnicę częstszego aktualizowania produktów, kładąc przy tym duży nacisk na doskonałość techniczną” – mówi Eric Varness, wiceprezes Novella ds. zarządzania produktami i marketingu.

Zapewnienie zgodności z wymogami przepisów i bezpieczeństwa dla kilku tysięcy punktów końcowych rozsianych terytorialnie po całym mieście stanowi spore. Mówi o tym Paul Pedron, starszy specjalista systemów sieciowych w Urzędzie Miasta Fresno w Kalifornii: „Dopiero Novell ZENworks 11 Support Pack 2 umożliwił nam łatwe zarządzanie punktami końcowymi we wszelkich aspektach – włączając w to zarządzanie zasobami, konfigurację, zarządzanie aktualizacjami oraz selektywnie szyfrowanie całych dysków – za pomocą jednego rozwiązania na obszarze całego naszego środowiska informatycznego. W efekcie nasz dział informatyki działa bardziej spójnie i produktywnie, mogąc zarządzać wszystkimi 2800 punktami końcowymi z dowolnego miejsca.”

Dostępność

Novell ZENworks 11 Support Pack 2 będzie dostępny na rynku już w marcu 2012 r.  Więcej informacji o cenach i dostępności Novell ZENworks 11 Support Pack 2 udziela nasz konsultant pod adresem mailowym apptel@apptel.pl

 

 

Comments are closed.