Wiodący producent snowboardów eliminuje przestoje, dokonując płynnej migracji na platformę linuksową od Novella (i osiąga założoną niezawodność na poziomie 99,999 procent…)

Novell poinformował, że firma Burton Corporation, wiodący w świecie producent snowboardów,

szybka deska do śniegu

przeniosła swoje newralgiczne aplikacje z systemu UNIX na SUSE Linux Enterprise Server firmy Novell. Celem było ograniczenie przestojów i obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji serwerów o 80 procent.

Continue reading

Rozwiązania firmy Novell do zarządzania cyfrową tożsamością ułatwią nowojorczykom dostęp do administracji publicznej

Urząd Miasta Nowego Jorku wybrał oprogramowanie firmy Novell do pełnego zintegrowania wykorzystywanej przez miasto infrastruktury IT do obsługi informacji o tożsamości i bezpieczeństwie.

Wszyscy nowojorczycy mają posługiwać się jedną cyfrową tożsamością, dzięki czemu przy dostępie do usług świadczonych przez różne agencje będą potrzebować tylko jednej nazwy użytkownika i hasła. W ten sposób na przykład login i hasło umożliwiające rodzicowi sprawdzenie szkolnych ocen dziecka są te same, co używane przez niego przy rejestrowaniu działalności gospodarczej. Nie byłoby to możliwe bez zastosowania oprogramowania Novell Compliance Management Platform.

Continue reading